ROSE SOUND MUSIC

เมื่อ Music Icon ของวงการเพลงเมืองไทย กลับมาทำเพลงอีกครั้ง
Rose Sound ค่ายเพลงของศิลปินในตำนานอย่างวงอินทนิล, คีรีบูน, ฟรุตตี้ ฯลฯ
จุดเริ่มต้นอาณาจักรเพลงของบริษัท RS มาสร้างสีสันให้กับคนรักเสียงเพลงยุคเก่ากันอีกครั้ง